Patrole ,,przeciwalkoholowe"

Miasto Poznań wspólnie z  Komendą Miejską Policji w Poznaniu od kilku lat realizuje ,,Program w zakresie podejmowania  interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzianiu alkoholizmowi".

Realizacja programu odbywa się poprzez pełnienie przez policjantów KMP w Poznaniu dodatkowych służb prewencyjnych na terenie miasta, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o  Policji. Dwuosobowe patrole umundurowane i nieumundurowane dyżurują poza podstawowym rozkładem służby w wytypowanych rejonach.

W ramach służby prewencyjnej funkcjonariusze sprawdzają placówki sprzedające alkohol pod kątem posiadania i ważności zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyposażenia stoiska w wymagane  tabliczki informacyjno - ostrzegające, zwracają takze uwagę na porządek publiczny przy obiektach. Patrole prowadzą też obserwacje i kontrole punktów sprzedaży alkoholu, w celu ujawnienia sprzedaży alkoholu niezgodnie z przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania prawa przez sprzedawców lub podających alkohol, a w szczególności w przypadku popełnienia przestępstwa, funkcjonariusze Policji sporządzają wnioski do Urzędu Miasta o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Policjanci legitymują też osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonariusze mogą ukarać łamiących prawo mandatem karnym bądź skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. 

Sygnały dotyczące łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałniu alkoholizmowi należy zgłaszać do Jakuba Staszewskiego, pracownika WZKiB, tel. 0 61 8785068,  email: jakub_staszewski@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej