Prof. Ben L. Feringa (Holandia) 21.06.2018

Ben Feringa (Bernard Lucas Feringa) uzyskał doktorat pod kierunkiem profesora Hansa Wynberga na Uniwersytecie w Groningen. Mianowany na wykładowcę, a potem na profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Groningen. Został wybrany honorowym członkiem Foreign American Academy of Arts and Sciences oraz członkiem Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk. W 2008 roku został mianowany profesorem Akademii i otrzymał tytuł szlachecki od Królowej Holandii.

Za swoją działalność naukową został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami: Koerber European Science Award (2003), Spinoza Award (2004), ACS Norrish Award (2007), RSC Organic Stereochemistry Award (2011), Humboldt Award (2012), Grand Prix Scientifique Cino del Duca (Akademia Francuska 2012), Chemistry for the Future Solvay Prize (2015), Netherlands Chemistry and Catalysis Award (2015) oraz medalami: Preloga (2005), Paracelsusa (2008), Chirality (2009), Marie Curie (2013), Nagoya (2013).

Jego zainteresowania naukowe obejmują miedzy innymi stereochemię, syntezę organiczną i katalizę asymetryczną. Znany jest jednak przede wszystkim jako człowiek, który doprowadził do opracowania pierwszego jednokierunkowego molekularnego silniczka napędzanego światłem UV, a później również molekularnego auta (nanosamochodu), napędzanego przez impulsy elektryczne.

W 2016 został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za "zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych".

Streszczenie wykładu:

Exploring across the current frontiers of chemical sciences there is vast uncharted territory to experience the joy of discovery. Far beyond Nature's design, the creative power of synthetic chemistry provides unlimited opportunities to realize our own molecular world as we experience every day with products ranging from drugs to displays that sustain modern society. In their practice of the art of building small, chemists have shown amazing success in the past decades. Moving from molecules to dynamic molecular systems the fundamental challenge is how to control and exploit motion at the nanoscale.

In this presentation the focus is on my journey in the world of molecular switches and motors, the process of discovery and my personal experiences through my scientific career. In particular I will address how fundamental questions and molecular beauty have guided me on this journey.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej