Prof. Ingolf Cascorbi (Niemcy) 13.10.2017

Profesor Ingolf Cascorbi jest kierownikiem Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy).

Profesor Ingolf Cascorbi ukończył studia na kierunku biochemia na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (1978-1985), po których rozpoczął kolejne studia na kierunku medycyna (ukończył je w 1992 roku, również na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim). Tytuł doktora w specjalności biochemia uzyskał w 1989 roku, czyli w trakcie odbywania studiów medycznych. W latach 1994-1999 pracował w Instytucie Farmakologii Klinicznej w Klinice Uniwersyteckiej Charite w Berlinie. Doktorat z medycyny obronił w 1999 roku na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Rok później, Ingolf Cascorbi został powołany na stanowisko profesora w Instytucie Farmakologii na Uniwersytecie w Grefiswaldzie. W 2004 roku objął stanowisko profesora oraz kierownika Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej na Uniwersytecie w Kilonii.

Zainteresowania naukowe Profesora Cascorbi obejmują farmakogenetykę enzymów metabolizujących leki oraz transporterów błonowych w odniesieniu do chorób nowotworowych, a także genetyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (z uwzględnieniem charakterystyki funkcjonalnej tych czynników). Pan Profesor Ingolf Cascorbi jest współautorem ponad 200 prac naukowych, które zostały zacytowane ponad 11 000 razy (indeks Hirscha = 52 wg Web of Science).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej