Prof. dr Bertrand Matthäus (Niemcy) 5.10.2017

Prof. dr Bertrand Matthäus jest vice dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Zbożowych oraz kierownikiem Zakładu Badań Tłuszczów w Federalnym Instytucie Badań Żywności i Żywienia - Max Rubner Instytut w Detmold (Niemcy). To światowej sławy specjalista w dziedzinie analityki i jakości tłuszczów jadalnych. Posiada znaczące osiągnięcia w zakresie powstawania i wpływu 3-MCPD na zdrowie człowieka oraz oznaczania ich stężeń w żywności. Prof. dr Matthäus opracował strategię obniżenia powstawania estrów 3-MCPD oraz estrów glicydylowych w olejach i tłuszczach spożywczych.

Ponadto posiada liczny dorobek naukowy w zakresie badań olejów roślinnych. Jest autorem i współautorem 151 prac naukowych z dziedziny nauk o żywności, które ukazały się w czasopismach z listy JCR.

Dr Matthäus opracował parametry jakości dla oleju rzepakowego tłoczonego na zimno ze szczególnym uwzględnieniem oceny sensorycznej oraz korelacji między wrażeniami sensorycznymi, a profilem związków lotnych. Przez wiele lat swojej kariery zawodowej tworzył i nadal tworzy bazę składu kwasów tłuszczowych dla roślin oleistych.

Ponadto dr Matthäus umożliwiał odbywanie staży naukowych w jego laboratorium (m.in. w ramach programu Erasmus, Erasmus+ i projektu NCN Etiuda). Był opiekunem naukowym doktorantów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej