Prof. Antonella Sorace (Wielka Brytania) 19.09.2017

Prof. Antonella Sorace zajmuje stanowisko profesora językoznawstwa rozwojowego na Uniwersytecie Edynburskim, na którym robiła też doktorat. Jest członkiem Royal Society w Edynburgu. W trakcie swojej kariery pracowała w wielu placówkach, m.in. na Uniwersytetach w Tromsø, Hamburgu i Sienie, na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, na Michigan State University oraz w Instytucie Psycholingwistyki im. Maksa Plancka. Jest założycielką ośrodka informacyjno-consultingowego Bilingualism Matters. Jej badania dotyczą kilku wzajemnie powiązanych zagadnień na pograniczu językoznawstwa, psychologii eksperymentalnej i kognitywistyki. Jest jednym z czołowych autorytetów w dziedzinie dwujęzyczności. Interesuje się zwłaszcza ewolucją dwujęzyczności na przestrzeni życia człowieka. Jest znana z badań nad osobami dorosłymi szczególnie uzdolnionymi do nauki języków obcych ("near-native" adult second language speakers), nad zanikiem pierwszego języka u osób o wysokim stopniu zaawansowania w języku drugim, nad nabywaniem języka w trybie dwujęzycznym w dzieciństwie oraz nad wpływem dwujęzyczności na obszary pozajęzykowe. Międzynarodową renomę przyniosły jej badania nad typologią języków, zwłaszcza zaś nad ograniczeniami w wariantywności na pograniczu leksykonu i składni. Ponadto prof. Sorace przyczyniła się znacząco do rozwoju metodologii doświadczalnej w językoznawstwie, ponieważ była pionierem zastosowania techniki estymacji wielkości w elicytacji ocen poprawności gramatycznej. Prof. Sorace jest entuzjastką rozpowszechniania wyników badań nad dwujęzycznością poza środowiskiem akademickim.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej