Prof. Nico Schrijver (Holandia) 5.03.2018

Profesor Nico Schrijver to wybitny na skalę międzynarodową holenderski prawnik, o wielkim autorytecie badawczym i niezwykle silnej pozycji w stosunkach międzynarodowych, specjalista w prawie międzynarodowym, prawie organizacji międzynarodowych, pokoju i bezpieczeństwie (włączając sankcje i użycie siły), prawie człowieka i prawie pracowniczym, międzynarodowym prawie rozwiązywania sporów, międzynarodowym prawie gospodarczym, zrównoważonym rozwoju i dobrym rządzeniu.

Nico Schrijver urodził się 21 maja 1954 roku w Warmenhuizen w Holandii. Od lat pełni liczne, zaszczytne funkcje, do najważniejszych z nich należą:

- Radca Stanu, ze szczególną odpowiedzialnością za problematykę praw człowieka i praw pracowniczych, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa UE, prawa międzynarodowego i prawa organizacji międzynarodowych (od 1 września 2017 r.),

- kierownik Katedry Prawa międzynarodowego Publicznego i Dyrektorem Akademickiego Centrum Studiów Międzynarodowych Grotiusa na Uniwersytecie w Leiden,

- od 2007 r. członek Instytutu Prawa Międzynarodowego (najbardziej elitarne stowarzyszenie prawników międzynarodowych z całego świata, członkiem tego Instytutu był także Profesor Skubiszewski), a od 2017 r. jego Prezydent,

- od 2016 r. Członek Kuratorium Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego,

- w latach 2015-2017 Przewodniczący Delegacji Holandii do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

- od 2014 r. Członek Komitetu Zarządzającego Unii Międzyparlamentarnej,

- od 2013 r. Członek Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE,

- od IV 2011 r. do IX 2017 r. był Członkiem Senatu w Parlamencie Holenderskim i przewodniczącym senackiej Komisji Zagranicznej, Obrony i Współpracy Rozwojowej,

- Członek Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ (wiceprzewodniczący 2011-12),

- W latach 2010-2012 Prezydent Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Londyn, a obecnie honorowy Wiceprezydent,

- od 2010 r. Członek Królewskiej Holenderskiej Akademii Sztuk i Nauk i przewodniczący jego Sekcji Nauk Prawnych oraz przewodniczący Komitetu Wolności Nauki,

- od 2004 r. Członek Międzynarodowego Stałego Trybunału Arbitrażowego, The Hague,

- w latach 1995-2017 Profesor w zakresie Współpracy Unii Europejskiej z Państwami Rozwijającymi się, Institut des études européennes, Université libre de Bruxelles (honorary visiting profesor).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej