Program Kawka (2015-2017)

KAWKA to ogólnopolski program realizowany w latach 2015-2017, w ramach którego możliwe było po spełnieniu określonych wymagań pozyskanie środków na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem, które można zastępowanych ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną.
Program opracowany został dla przystosowania do warunków polskich dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (Nr 2008/50/WE - Clean Air for Europe CAFE).

Celem programu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

Program KAWKA dofinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu Miasta Poznania.

Aby dowiedzieć się czegoś o zakończonym programie Kawka proszę kliknąć w link poniżej