Informacje Ogólne

14 maja zakończył się nabór wniosków na 2020 rok. Nabór wniosków na 2021 rok od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r.! Więcej informacji w zakładce "Informacja o naborze".

KAWKA BIS, to miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań,
możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Źródłami niskiej emisji są piece, kotły, paleniska opalane paliwem stałym (np. węglem, drewnem, biomasą) służące do ogrzewania lokali/budynków; przy czym likwidowane piece, kotły i paleniska opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem lokalu/budynku; nie dotyczy pieców stalowych tymczasowych, które nie są integralnie związane z instalacją c.o.; nie dotyczy również pieców kuchennych, chyba, że są integralnie związane z systemem c.o.

W 2018 roku złożono 354 wnioski o przyznanie dotacji, 234 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 43 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 180 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 1.209.756,52 zł dofinansowania.

Efekt ekologiczny realizacji programu Kawka Bis w 2018 roku:

  • redukcja emisji pyłów drobnych PM10 o 10,67 Mg/rok
  • redukcja emisji B (a)P o 7,66 kg/rok

W 2019 roku złożono 285 wniosków o przyznanie dotacji, 222 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego rozliczono 182 wnioski. Udzielono dotacji na łączną kwotę 1 166 906,30 zł.

Efekt ekologiczny realizacji programu Kawka Bis w 2019 roku:

  • redukcja emisji pyłów drobnych PM10 o 9,52 Mg/rok
  • redukcja emisji B (a)P o 7,149 kg/rok

W ciągu dwóch lat trwania programu:

  • wyeliminowano spalanie paliw stałych o 1 435,97 ton w 2018 roku i 1 183,52 w 2019 roku   
  • zlikwidowane piece/paleniska opalane paliwami stałymi - 362 sztuk w 2018 i 399 w 2019 roku
  • zmodernizowane mieszkania - 252 mieszkań w 2018 i 243 w 2019 roku

Do realizacji w 2020 roku złożono 634 wnioski o przyznanie dotacji, 473 wnioski pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania. Przygotowano 472 umowy dotacyjne na łączną kwotę 7 928 389,00 zł.