Informacje Ogólne

Kawka Bis to miejski program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym ekologicznym sposobem ogrzewania.

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi:

 • do 12 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne
 • do 15 000 zł w przypadku  zmiany na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową
 • do 20 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną

Uwaga: nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych !!!

Ostatni dzwonek na wymianę pozaklasowego kopciucha- masz czas do końca 2023r.

Od 2018 roku na terenie miasta Poznania obowiązuje uchwała antysmogowa. Wskazuje ona terminy graniczne wymiany pieców/kotłów. Wymieniając "kopciucha" już teraz unikniesz kary grzywny nawet do 5 000 zł w przyszłości. Od1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie bowiem karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.

To ważne !!!

 1. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w nieruchomości w pełni sprawnego źródła na węgiel lub drewno, które obecnie jest eksploatowane,
 2. Jeżeli nieruchomość jest podzielona na odrębne lokale i jest to potwierdzone zaświadczeniem o samodzielności lokali, stosownym orzeczeniem sądowym lub innym równoważnym dokumentem urzędowym, na każdą z tych nieruchomości przysługuje odrębna dotacja
 3. Stan prawny nieruchomości musi być uregulowany

Co zrobić aby otrzymać dofinansowanie??

 1. Złóż wniosek w terminie naboru wniosków tj. od 2 stycznia do 31 lipca 2022 r. Przed złożeniem upewnij się, czy jest kompletny i posiada wszystkie załączniki, bo tylko wtedy będzie mógł być rozpatrzony,
 2. Po podpisaniu umowy dotacyjnej z Miastem zlikwiduj stare ogrzewanie i zainstaluj nowe ekologiczne - pamiętaj, aby to zrobić zgodnie z wszystkimi wymaganiami, w tym prawa budowlanego.
 3. Wykonaj i rozlicz zmianę sposobu ogrzewania do 31 października 2022 r. (jest to ostateczny termin) Nowy system ogrzewania musi być sprawny.

Pamiętaj!

 • nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Miastem;     
 • wymianę pieca  oraz ponoszenie kosztów związanych ze zmianą ogrzewania możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;    
 • przed podpisaniem umowy o  dofinansowanie mogą odwiedzić Cię przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) jest sprawny piec na paliwo stałe.    
 • jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego     współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę i umowę najmu,
 • Inwestycja musi zostać zakończona do 31 października 2022 r. (termin nie podlega wydłużeniu) i rozliczona z Urzędem - należy przez to rozumieć uruchomienie nowego sposobu ogrzewania i likwidację poprzedniego. Nowa instalacja musi być sprawna.

Do wykonania inwestycji podlegającej dofinansowaniu można wykorzystać wyłącznie fabrycznie nowe elementy pierwszy raz montowane.