Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie na 2024 rok można składać w trybie ciągłym, w terminie od dnia 2 stycznia do 31 lipca 2024 roku. Przyznanie dotacji nastąpi w roku 2024.

UWAGA! Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Informacji udzielają pracownicy infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu:

61 646 33 44

oraz pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska pod numerami telefonu: 61 878 40 61, 61 878 40 62, 61 878 19 63, 61 878 40 68, 61 878 50 71.

Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

Uwaga!

W przypadku nierozdysponowania więcej niż 5% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w danym roku budżetowym dopuszcza się uruchomienie dodatkowego naboru wniosków w terminie od 1 do 15 września, a jeżeli termin ten kończy się w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas wnioski można składać do końca najbliższego dnia roboczego.

Załączniki