Komunikaty

Ważne komunikaty: Umów wizytę w UMP  Koronawirus 

Informacje o naborze

Zgodnie z Uchwałą nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2567), zmienionej Uchwałą nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 8373), Uchwałą nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 10302) oraz Uchwałą Nr XIX/326/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 9865) uruchamia się nabór wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie na 2021 rok można składać w terminie od dnia 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Przyznanie dotacji nastąpi w roku 2021.

W związku z ogłoszoną pandemią, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu, wnioski należy składać listownie umieszczając kopertę w skrzynce podawczej przy wejściu do budynków Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17 lub ul. Gronowa 22a) albo przesłać pocztą na adres Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania podany poniżej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

UWAGA! Dokument przesłany za pośrednictwem ePUAP należy podpisać podpisem zaufanym.

Szczegółowych informacji dotyczących programu "KAWKA BIS" udzielają następujący pracownicy WKiOŚ:

  1. Marek Bondyra - tel. 61 878 40 68, e-mail: marek_bondyra@um.poznan.pl
  2. Ewa Nowak - tel. 61 878 40 68, e-mail: ewa_nowak@um.poznan.pl
  3. Łukasz Rogal - tel. 61 878 40 61, e-mail: lukasz_rogal@um.poznan.pl
  4. Katarzyna Wendland - tel. 61 878 40 61, e-mail: katarzyna_wendland@um.poznan.pl

Ogólny adres e-mail do obsługi programu Kawka Bis: kawka@um.poznan.pl

Kontakt do sekretariatu Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska:

nr tel: 61 878 40 53

adres e-mail: kos@um.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ

Załączniki