Koszty kwalifikowane

  • demontaż pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub koszt trwałego ich unieczynnienia,
  • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem), nieopartego na spalaniu paliwa stałego,
  • zakup, budowa lub modernizacja instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związana z nowym źródłem ogrzewania,
  • konieczne prace budowlane (w tym wykończeniowe) związane bezpośrednio z realizacją zadania,
  • modernizacjia systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
  • podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), zasilania gazowego (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub energetycznego (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;
  • opłaty lub koszty przyłączeniowe związane z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 31.10 tego samego roku kalendarzowego.
Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej