Koszty kwalifikowane

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, w tym:

1) kosztów demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi, tj.:

a) kosztów demontażu pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu,

b) kosztów demontażu kotła c.o.,

c) kosztów demontażu pieca stałopalnego;

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem;

3) kosztów zakupu, budowy lub modernizacji instalacji c.o.;

4) kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;

5) kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;

6) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność dotowanego;

7) opłat lub kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych;

8) kosztów adaptacji pomieszczeń pod węzeł cieplny.

W przypadku beneficjentów będących podatnikami podatku VAT wysokość dotacji liczona jest od kwoty netto poniesionego kosztu kwalifikowanego, udokumentowanego fakturami, rachunkami.

Pamiętaj!

Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotację trzeba rozliczyć do 31 października tego samego roku kalendarzowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej