Koszty kwalifikowane

  • koszty demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi:

            a) koszt demontażu pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu;

            b) koszt demontażu kotła c.o.;

            c) koszt demontażu pieca stałopalnego;

  • koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem,
  • koszt zakupu, budowy lub modernizacji instalacji c.o.
  • koszt modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
  • koszt montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;
  • koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność dotowanego;
  • opłaty lub koszty przyłączeniowe bądź związane z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych albo instalacyjnych;
  • koszt adaptacji pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 31 października tego samego roku kalendarzowego. Jeżeli planuje się przebudowę uciążliwego źródła ciepła, najlepiej wyprzedzająco rozpocząć przygotowania jej w roku poprzedzającym planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej