Rodzaj działań wspierających w ramach programu KAWKA BIS

Działaniami wspieranymi będzie likwidacja sprawnych palenisk na węgiel, drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece, kotły, kominki stanowiące trwałe wyposażenie lokali mieszkalnych / nieruchomości mieszkalnych.

Uwaga!

Sprawne źródło ciepła na paliwa stałe, musi być wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisyjności budynków!

Uwaga!

Dopuszcza się udzielenie dotacji na trwałą likwidację podwójnych systemów grzewczych, na przykład węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego ze źródłem ciepła na paliwa stałe ogrzewania gazowego lub elektrycznego niesprawnego oraz zainstalowanego ponad 10 lat przed dniem złożenia wniosku. Warunkiem otrzymania dotacji jest:

1) wykazanie przez wnioskodawcę, że ogrzewanie niskoemisyjne zainstalowane ponad 10 lat przed dniem złożenia wniosku jest niesprawne i przynajmniej w ostatnim okresie grzewczym wykorzystywane było wyłącznie źródło ciepła na paliwo stałe;

2) jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych;

3) zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej