Możliwa wysokość dotacji

Wysokość dotacji w związku ze zmianą systemu ogrzewania na źródła proekologiczne wynosi 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi:

Rodzaj ogrzewania

lata

2023 i 2024

2025

2026

2027

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

12 000 zł

11 000 zł

10 000 zł

8 000 zł

ogrzewanie elektryczne

12 000 zł

11 000 zł

10 000 zł

8 000 zł

ogrzewanie gazowe

15 000 zł

13 000 zł

12 000 zł

10 000 zł

ogrzewanie elektryczne i panele fotowoltaiczne

25 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

22 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

20 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

18 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

pompa ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa)

30 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

27 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

25 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

23 000 zł

(nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

pompa ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne

40 000 zł

(nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

37 000 zł

(nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

35 000 zł

(nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

33 000 zł

(nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni)

Uwaga! nie dotujemy samych instalacji fotowoltaicznych oraz rozbudowy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej