Formularz rozliczenia

Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada Prezydentowi Miasta Poznania rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji, ale nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego; jeżeli termin ten kończy się w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas rozliczenie można złożyć do końca najbliższego dnia roboczego.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej