Wnioski o udzielenie dotacji

Prawidłowo wypełniony i złożony wniosek musi spełniać następujące warunki:

  • wypełnione wszystkie pola zarówno we wniosku jak i w załącznikach; pola, które nie dotyczą wnioskodawcy należy wypełnić "nie dotyczy",
  • wniosek musi być złożony wraz z wymaganymi załącznikami,
  • wniosek musi być wypełniony na właściwym formularzu,
  • nie można stosować innych formularzy niż te, które zostały określone w uchwale;
  • wniosek musi być złożony przez osobę uprawnioną,
  • wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub uprawnionych Wnioskodawców,
  • wniosek musi być złożony w terminie,
  • wniosek musi być złożony w formie pisemnej,
  • z wniosku musi wynikać możliwość określenia parametrów zużywanego paliwa,
  • wniosek musi zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej