Wnioski o udzielenie dotacji 2023

Wnioski - załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr LXXV/1386/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 9449)

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości - załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXV/1386/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 9449)

Oświadczenie o posiadaniu zgody wszystkich współwłaścicieli - załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXV/1386/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 9449)

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej