Організаційна структура

Познанська міська державна адміністрація

Законодавчим органом та органом, що приймає рішення в Познані, є Міська рада, яка встановлює місцеві підзаконні нормативно-правові акти, затверджує бюджети та перевіряє спосіб їх виконання, приймає рішення про місцеві податки та збори на підставі існуючого законодавства та ухвалює постанови про права власності. Міська рада та мер обираються шляхом голосування.

Вибори до органів місцевого самоврядування проводяться кожні п'ять років. Депутати Міської ради та мер обираються загальними, прямими виборами за допомогою таємного голосування за принципом "одна людина - один голос". Міська рада складається з 37 депутатів. Голова та три заступники голови керують роботою Міської Ради.

Мер міста є представником органу виконавчої влади, керує мерією Познані та роботою своїх заступників, Секретаря та Скарбника, які відповідають за управління конкретними муніципальними відділами.

Представниками місцевого самоврядування є:

Голова Міської ради Познані: Grzegorz Ganowicz

Заступники Голови Міської ради Познані: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss

Мер міста Познані: Jacek Jaśkowiak

Заступники мера Познані: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss

Секретар міста Познані: Stanisław Tamm

Скарбник міста Познані: Barbara Sanaj

Місто Познань має статус гміни та повіту. Познань, будучи містом зі статусом повіту, має повноваження як повіту, так і міста, тому мер міста також виконує роль старости (старости повіту).

Закон про місцеве самоврядування розглядає такі питання як основні завдання органів місцевого самоврядування:

 • просторовий порядок, землеустрій та охорона навколишнього середовища,
 • дороги, вулиці, мости та площі, що належать місту та організації дорожнього руху,
 • системи водопостачання, система збору стічних вод, скидання та очищення місцевих стічних вод, підтримання порядку та чистоти, а також санітарно-гігієнічні споруди, звалища та утилізація побутових відходів, електропостачання, тепло- та газопостачання,
 • місцевий громадський транспорт,
 • охорона здоров'я,
 • соціальне забезпечення, включаючи центри та заклади догляду,
 • місцеве житлове будівництво,
 • освіта, включаючи початкові школи, дитячі садки та інші навчальні заклади,
 • культура, включаючи місцеві бібліотеки та інші центри поширення культури,
 • фізична культура, включаючи зони відпочинку та спортивні споруди, відкриті ринки та криті ринки,
 • зелені насадження та посадка дерев у місті,
 • міські кладовища,
 • громадський порядок та пожежна охорона,
 • утримання міських підприємств, обладнання та адміністративних приміщень,
 • надання соціальної, медичної та юридичної допомоги вагітним жінкам

Список завдань, що має дуже загальний характер, визначає основні напрямки діяльності міста. Детальні компетенції в окремих сферах викладені в галузевих актах.

Подібно до органів місцевого самоврядування, сфера діяльності підрозділів районного самоврядування визначена Законом про районне самоврядування. Завдання охоплюють такі сфери:

 • державна освіта,
 • підримка здоров'я та опіки,
 • соціальне забезпечення,
 • сімейну політику,
 • підтримка інвалідів,
 • транспорт та громадські дороги,
 • культура та охорона культурної спадщини,
 • фізична культура і туризм,
 • землевпорядкування, картографія та кадастр,
 • управління нерухомістю,
 • просторовий розвиток та нагляд за будівництвом,
 • управління водними ресурсами,
 • охорона навколишнього середовища,
 • сільське, лісове та рибне господарство,
 • громадський порядок та безпека громадян,
 • протипожежний захист, захист від повені та попередження інших надзвичайних загроз життю та здоров'ю людей та навколишньому середовищу,
 • протидія безробіття та активізація місцевого ринку праці,
 • захист прав споживачів,
 • утримання районних комунальних підприємств та обладнання, адміністративних приміщень,
 • оборона,
 • підримка регіону,
 • співпраця з НУО.