Допомога для батьків «Косинякове» (1000 зл.)

ЗАЯВУ ВНОСЯТЬ:

На допомога для батьків «Косинякове» (т.зв. Kosiniakowe) мають право особи, які не отримують материнської допомоги (т.зв. zasiłek macierzyński) або материнської допомоги від Міністерства внутрішніх справ та управління Польщі (т.зв. uposażenie macierzyńskie), між іншим:

- безробітні (незалежно від того, чи перебувають на обліку в Службі зайнятості, т.зв. Urząd Pracy),

- студенти,

- фермери,

- особи, які виконують роботу на підставі цивільно-правових договорів

- працевлаштовані особи або особи, що займаються веденням несільськогосподарський діяльності,

СУМА ДОПОМОГИ:

1000 злотих щомісяця до досягнення дитиною 1 року життя.

УВАГА! Право на допомогу для батьків визначається, починаючи від місяця подання заяви.

КРИТЕРІІЙ ДОХОДУ:

Критерію доходу відсутній, але допомога зараховується в дохід сім'ї.

ДОПОМОГА НАЛЕЖИТЬ:

- матері або батькові дитини, але батькові ТІЛЬКИ у випадку:

а) скорочення періоду отримання допомоги на прохання матері дитини після того, як вона скористалася цією пільгою протягом принаймні 14 тижнів з дня народження дитини;

б) смерть матері дитини;

в) залишення дитини матір'ю.

- фактичний опікун дитини у разі догляду за дитиною, яка не досягла 7-річного віку, а у випадку дитини, щодо якої прийнято рішення про перенесення обов'язку навчання (т.зв. odroczenie obowiązku szkolnego) - до 10-річного віку;

- прийомна сім'я, НЕ професійна прийомна сім'я (т.зв. rodzina zastępcza zawodowa), у разі догляду за дитиною до 7 років, а у випадку дитини, щодо якої прийнято рішення про перенесення обов'язку навчання (т.зв. odroczenie obowiązku szkolnego) - до 10-річного віку;

- особа, яка усиновила дитину, у разі догляду за дитиною до 7 років, а у випадку дитини, щодо якої прийнято рішення про перенесення обов'язку навчання (т.зв. odroczenie obowiązku szkolnego) - до 10-річного віку;

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

- заява доступна у Познанському центрі соціальних виплат (Poznańskie Centrum Świadczeń, PCS) або на сайті bip.poznan.pl;

- заява про спосіб виплачування допомоги; 

- скорочений витяг свідоцтва про народження дитини (якщо свідоцтво було видане не польським органом, потрібно надати також присяжний переклад свідоцтва про народження дитини)+ ксерокопія;

Особи не зареєстровані на постійне місце проживання у Познані:

- документ, що підтверджує проживання у Познані (наприклад, договір оренди або заява орендодавця разом із фотокопією посвідчення особи орендодавця).

ПЕРІОД ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ:

- 52 тижні - у випадку народження однієї дитини під час одних пологів або при усиновленні однієї дитини;

- 65 тижнів - у випадку народження двох дітей під час одних пологів або усиновлення двох дітей;

- 67 тижнів - у випадку народження трьох дітей під час одних пологів або усиновлення трьох дітей;

- 69 тижнів - у випадку народження чотирьох дітей під час одних пологів або усиновлення чотирьох дітей;

- 71 тиждень - у випадку народження п'яти і більше дітей під час одних пологів або усиновлення п'яти і більше дітей.

СТРОК ТА СПОСІБ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ:

30 днів від дня подання повного комплекту документів.

МІСЦЕ ТА СПОСІБ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

- Познанський центр соціальних виплат (Poznańskie Centrum Świadczeń) , вул. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań;

або також

- поштою (датою подання документів є дата поштового штемпеля)

- через платформу еPUAP

- за допомогою інформаційно-сервісного порталу emp@tia.

Аби подати заяву, необхідно записатися на візит. Це можна зробити самостійно через інтернет-сторінку pcs.poznan.pl або через інфолінію Бюро Познань Контакт за номером телефоном 61 646 33 44.

Батьківська допомога НЕ належить:

- якщо право на допомогу для батьків вже встановлено для тієї самої чи іншої дитини, або таку допомогу, як:

   - додаткові до сімейної допомоги виплати під час відпустки по догляду за дитиною,

    - допомога по догляду за дитиною, у випадку повної відмови від праці у зв'язку зі станом здоров'я дитини (т.зв. świadczenie pielęgnacyjne),

    - спеціальна допомога на догляд (т.зв. specjalny zasiłek opiekuńczy),

    - допомога по догляду за дитиною у зв'язку з інвалідність дитини (zasiłku dla opiekuna)

УВАГА! Отримувати можна лише одну вибрану допомогу

ДЕТАЛЬНІШЕ ЗА НОМЕРОМ:

(+48) 61 646 33 44

Biuro POZnan*KONTAKT Urzędu Miasta Poznania