Biznes Mentor

Program "Biznes Mentor" zakłada cykliczne szkolenia i doradztwo biznesowe dla rozwijających się firm MSP, prowadzone przez profesjonalnych doradców biznesowych, z zakresu zarządzania firmą, prowadzenia rozliczeń finansowych, planowania rozwoju firmy, poszukiwania źródeł finansowania rozwoju firmy, pozyskiwania dotacji unijnych, zarządzania ryzykiem, itp.,Na stronie będziemy przedstawiać poszczególne tamaty szkoleń - prowadzonych w formie specjalistycznych warsztatów, realizowanych w ramach Programu Współpracy.

Szkolenia realizowane w ramach programu Biznes Mentor są bezpłatne.

Wszystkie Projekty szkoleniowe są dofinansowane ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.