Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz nieczynny przy ul. Samotnej
W wyszukiwarce: Samotna

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: ok. 9 tys.
Liczba mogił zachowanych: ok. 700
Powierzchnia: 4,2 ha
Stan na wrzesień 2023 r.

Położony przy ul. Samotnej, na granicy Dębca i Świerczewa, w sąsiedztwie linii kolejowej Poznań-Wrocław oraz cieku Górczynka. Dawniej były to dwa połączone przestrzennie cmentarze parafialne. Starszy, w okresie międzywojennym użytkowany był przez rzymskokatolicką parafię pw. Świętej Trójcy z Dębca (poświęcony w 1924 r.). Młodszy założono dla wildeckiej parafii rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego (wykorzystywany od 1931 r.).

Podczas niemieckiej okupacji Poznania przenoszono tu szczątki ekshumowane z częściowo likwidowanych wówczas cmentarzy parafialnych przy ul. Bukowskiej (obecnie teren Międzynarodowych Targów Poznańskich). W ten sposób znalazły się tu groby wielu zasłużonych obywateli przedwojennego Poznania. Po 1945 r. oba sąsiadujące ze sobą cmentarze popadły w ruinę. Wiele wartościowych przykładów rodzimej sztuki sepulkralnej zdewastowano i rozgrabiono, kaplicę rozebrano. Część pochówków pozostaje do dziś nierozpoznana. Groby cywilnych ofiar II wojny światowej przeniesiono na Miłostowo.

Właścicielem scalonych obecnie cmentarzy (formalnie traktowanych jako jedna nekropolia) jest Zgromadzenie Zmartwychwstańców; obiektem administruje parafia z Wildy. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Nadzór nad nim sprawuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Porównaj: H. Hałas, "Dębieckie cmentarze", [w:] "Kronika Miasta Poznania", 2004, nr 1, s. 143-181; M. Czarnecki, "Dzieje nekropolii przy ulicy Samotnej w Poznaniu", Poznan 2010. 

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Administrator cmentarza:

Parafia rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Dąbrówki 4, 61-501 Poznań
tel.: 61 833 34 62
wildacr@interia.pl
https://www.poznancr.pl/

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel.: 61 878 5452
mkz@um.poznan.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej