Podziękowania za wsparcie akcji: "Każdy komputer się przyda" i nie tylko... [AKTUALIZACJA]

Każda pomoc się liczy, dlatego dziękujemy wszystkim tym, którzy do tej pory wsparli akcję: "Każdy komputer się przyda" oraz akcję zorganizowaną przez firmę Hardsoft Telekom, którą objął swoim patronatem Urząd Miasta Poznania.

Przekazanie komputerów Szkole Podstawowej nr 3
Przekazanie komputerów Szkole Podstawowej nr 3

Wydział Oświaty i Biuro Obsługi Inwestorów zainicjowały projekt mający na celu wsparcie uczniów i nauczycieli poznańskich szkół. Akcja rozpoczęła się z początkiem kwietnia i już w pierwszych dniach cieszyła się zainteresowaniem osób prywatnych i firm, chcących przekazać sprzęt komputerowy.

Z kolei firma Hardsoft Telekom zorganizowała akcję, której celem było przekazanie laptopów w postaci darowizny do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Poznaniu. Akcja spotkała się z dużym odzewem zarówno ze strony lokalnych firm, jak i osób prywatnych. Przekazanie sprzętu przedstawicielom placówek nastąpiło w siedzibie firmy. Urząd Miasta Poznania reprezentowała Pani Dorota Potejko, Zastępca Dyrektora Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Łącznie przekazano 33 laptopy i obdarowano 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych w Poznaniu:

 • Rodzinny Dom nr 1 "Agrafka"
 • Rodzinny Dom nr 2
 • Rodzinny Dom nr 4
 • CWR Swoboda
 • Dom Dziecka nr 2
 • Dom Opiekuńczo Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej
 • Salezjańskie Centrum Opiekuńczo -Wychowawcze Dom Młodzieży

- Dziękuję serdecznie za chęć pomocy poznańskim szkołom. Wiele firm oraz osób prywatnych zgłosiło się do nas w celu przekazania sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc i szybką reakcję ze strony firm, cieszę się, że taka akcja jest właśnie w Poznaniu - powiedział Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

W marcu zapotrzebowanie na sprzęt (komputery stacjonarne, laptopy i tablety) zgłoszone przez poznańskie placówki do Wydziału Oświaty wyniosło 2 224 sztuki. Do tego dochodzi mobilny dostęp do internetu w liczbie 329 sztuk.

Ze środków otrzymanych z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 100 tysięcy złotych na realizację rządowego programu "Zdalna szkoła" zostanie zakupionych 45 sztuk komputerów, które zostaną przekazane szkołom, a przez nie uczniom. Z kolei ramach zakupów ze środków z rezerw Miasta w kwocie 1 mln zł -przekazaną do 62 szkół podstawowych- można było zakupić kolejnych 333 laptopów.

Ponadto z  środków planowanych wg kryteriów Ministerstwa Cyfryzacji dla Miasta Poznania w kwocie 165 tysięcy złotych na realizację rządowego programu "Zdalna szkoła + ", będzie można zakupić 55-58 sztuk komputerów, które zostaną przekazane szkołom, a przez nie uczniom.

- We Franklin Templeton wierzymy, że edukacja może wyposażyć dzieci w wiedzę i narzędzia niezbędne do tego, by odniosły sukces w dorosłym życiu. COVID-19 zmusił szkoły i uczelnie na świecie do wprowadzenia nauczania zdalnego. Niestety, niektóre dzieci nie mają sprzętu potrzebnego do udziału w lekcjach on-line. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć i dołączyć do inicjatywy "każdy komputer się przyda" i ofiarowaliśmy 15 laptopów żeby wesprzeć edukacje dzieci w Poznaniu. Helen Keller powiedziała, "dobrze wyedukowany umysł zawsze będzie miał więcej pytań, niż odpowiedzi". Chcemy wspierać ciekawość dzieci w Poznaniu i umożliwić im dostęp do edukacji, w tych trudnych czasach - opowiada nam Krzysztof Wierzchowski, reprezentujący firmę Franklin Templeton.

- Pomaganie jest dla nas rzeczą naturalną. Kilka razy do roku organizujemy różnego rodzaju akcje, w których wspieramy osoby najbardziej potrzebujące. Kiedy usłyszeliśmy o akcji "Każdy komputer się przyda", z racji branży w której działamy, było dla nas rzeczą naturalną włączenie się w tę inicjatywę! Cieszymy się, że mogliśmy pomóc organizatorom w dążeniu do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - mówi o akcji: "Każdy komputer się przyda" Maciej Woroch, przedstawiciel firmy Talex.

Ilość sprzętu komputerowego, który został przekazany szkołom do tej pory przekroczyła już 177 sztuk i z każdym dniem przybywa osób i firm chcących wesprzeć naszą inicjatywę. Nawet najmniejszy gest się liczy, dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy rodzaj okazanego wsparcia.

Do dnia 30 kwietnia br. szkoły i placówki przekazały w użyczenie 1 641 sztuk komputerów w celu realizacji procesu zdalnego nauczania.

- Dzięki pomocy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w dniu 17 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy, dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, 10 komputerów od firmy TALEX S.A., za które bardzo dziękujemy. Komputery użyczymy naszym uczniom, którzy, ze względu na naukę zdalną, mają problemy z dostępem do wyżej wymienionych urządzeń. Liczymy, że wsparcie, które otrzymaliśmy, przyczyni się do polepszenia warunków nauki i pomoże w tych trudnych czasach naszym uczniom - dziękowała w imieniu swoich uczniów Beata Owczarzak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu.

- Mamy nadzieję, że dzięki tej zbiórce ułatwiliśmy dzieciom dostęp do materiałów dydaktycznych, nauki online i zwyczajnie sprawiliśmy radość. Jak pisał Albert Schweizer: "Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli". Wszystkim Państwu - osobom prywatnym i firmom, które wspomogły naszą akcję i przyczyniły się do pomnożenia uśmiechów dzieci serdecznie dziękujemy - mówiła o zbiórce zorganizowanej przez Hardsoft telekom Joanna Jankowiak, przedstawicielka firmy.

Do udziału w akcji "Każdy komputer się przyda" zgłosili się dotychczas:

 • Sonalake
 • Egnyte
 • Talex
 • Arvato
 • Fundacja Książka Polska
 • Franklin Templeton
 • Pracuj.pl
 • Integris
 • Apollogic
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • R22
 • Pracownicy firmy Sii
 • Piotr Jurgielewicz
 • Mateusz Rutkowski
 • PricewaterhouseCoopers Polska
 • Nordcloud
 • CenturyLink
 • Encke Media
 • Carlsberg
 • Beyond.pl
 • Karolina Figura
 • Jan Decker
 • Fundacja VEOLIA

Z kolei do zbiórki organizowanej przez Hardsoft Telekom dołączyło kilka poznańskich i podpoznańskich firmy, które również przekazały na ten cel swój sprzęt komputerowy:

 • Advox,
 • Agri Plus 
 • Grausch i Grausch Maszyny budowlane
 • HBH
 • Lidl Polska