Letnie staże w Urzędzie Miasta Poznania

Oferujemy:

91 miejsc w 31 wydziałach/ biurach Urzędu Miasta Poznania

3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ

3 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studentki/studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie preferowanego przez wydział kierunku (wykaz w załączniku),
  • wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszeniowego, w terminie
    od 6 czerwca do 3 lipca br.
    - poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV".

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza obowiązkowo należy zapoznać się z informacjami w załącznikach:

PROGRAM STAŻY STUDENCKICH (regulamin), WYKAZ WYDZIAŁÓW/ BIUR/ JEDNOSTEK - EDYCJA LETNIA (kompetencje i zadania opisane na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/).

Wyboru należy dokonać po zapoznaniu się z kompetencjami wydziałów do których aplikujemy (maksymalnie do 5 wydziałów). W lipcu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami i kandydatami - odrębnie do każdego wydziału (zdalnie na platformie ZOOM), co oznacza, że można zostać zaproszoną/ zaproszonym na kilka rozmów w różnych terminach. Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w Programie będą zawarte umowy zlecenia. Wysokość wynagrodzenia za 4 m-ce wynosi 4 728 zł brutto.

EDYCJA BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE SIERPIEŃ - LISTOPAD 2022

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku pod nr tel. (61) 878 55 10

Załączniki