Zapraszamy na letnie staże!

Oferujemy:

84 miejsca w Urzędzie Miasta Poznania

4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń

1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studentki/ studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, wszystkich uczelni,
  • bycie studentką/ studentem preferowanego przez wydział kierunku (wykaz w załączniku),
  • wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszeniowego, w terminie 16.05 - 15.06 br. - poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV".

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z informacjami w załącznikach:

W terminie czerwiec/lipiec odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/ tami - odrębnie do każdego wydziału (on-line), co oznacza, że można zostać zaproszoną/ nym na kilka rozmów w różnych terminach.

Za 4 miesiące stażu oferujemy łączne wynagrodzenie 5 640 zł brutto.

LETNIE STAŻE BĘDĄ REALIZOWANE W TERMINIE SIERPIEŃ - LISTOPAD 2023

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku pod nr tel. (61) 878 55 10

Załączniki