Poznańskie uczelnie w czołówce rankingu szkół wyższych Perspektywy 2024

W opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024, w ścisłej czołówce znalazły się cztery poznańskie uczelnie. 

zdjęcie przedstawia grupę uśmiechniętych młodych ludzi na tle bramy z napisem Uniwersytet - grafika artykułu
Poznańskie uczelnie w czołówce rankingu szkół wyższych Perspektywy 2024

W kategorii "uniwersytety" 3. miejsce w skali kraju zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  W kategorii uczelni sportowych na 2. miejscu znalazła się Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiegon w Poznaniu. Wśród uczelni rolniczych na 3. miejscu znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W kategorii uczelni ekonomicznych 3. miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

W klasyfikacji zbiorczej, wśród ocenianych ponad 100 akademickich uczelni objętych rankingiem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, uplasował się na 6. miejscu (kategorię tę wygrał Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Warszawską). Politechnika Poznańska została sklasyfikowana na 8. miejscu (awans o 4 pozycje), Uniwersytet Medyczny na 21. miejscu, Uniwersytet Przyrodniczy znalazł się na 34. miejscu, a Uniwersytet Ekonomiczny na 35. miejscu.

W kategorii uczelni niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim, 2. miejsce (bez zmian w ciągu roku) zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, który posiada wydział zamiejscowy w Poznaniu, 15. miejsce zajął Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (nowa nazwa Wyższej Szkoły Bankowej), a na 32. miejscu znalazła się Wyższa Szkoła Logistyki.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. zwycieżył Uniwersytet Warszawski. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (ex aequo) najlepszymi publicznymi uczelniami zawodowymi.

Zestawienia przygotowano na podstawie wielu wskaźników, zgrupowanych w kryteriach, obejmujących m.in.: prestiż akademicki, innowacyjność, umiędzynarodowienie, losy absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

W tegorocznym rankingu 4 kierunki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu okazało się najlepszymi w kraju. Są to:archeologia, filologia angielska, filologia polska oraz turystyka i rekreacja.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024 są dostępne pod adresem:

www.2024.ranking.perspektywy.pl