Rekrutacja na "letnią" i "jesienną" edycję staży studenckich w Urzędzie Miasta

We wtorek 23 kwietnia 2013 Urząd Miasta Poznania rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń na kolejne edycje programu staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Rekrutacja trwać będzie do 8 maja br. jednocześnie na dwie edycje - letnią i jesienną.

Studiuj w Poznaniu, informator dla studentów , Studia - grafika artykułu
Staże studenckie

Oferta staży kierowana jest do studentów III, IV i V roku studiów (a także I i II roku studiów uzupełniających magisterskich). Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Edycja letnia trwać będzie od czerwca do końca sierpnia 2013 r., edycja jesienna - od września do końca listopada 2013 r. Na studentów edycji letniej czekają 74 wolne miejsca w 25 wydziałach i biurach oraz 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń, a w edycji jesiennej - 75 wolnych miejsc w 26 wydziałach i biurach oraz 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online (aktywny od 23 kwietnia br.)

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy otworzyć załącznik Aktualny wykaz wydziałów: edycja letnia XXXIII - edycja jesienna XXXIV i sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi i PCŚ.. Formularz, zarówno na edycję letnią, jak i na edycję jesienną, należy wypełnić osobno w zależności od wyboru (można aplikować na dwie edycje jednocześnie).

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

posiadanie statusu studenta III, IV,V roku (I/II SUM), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, szkoły państwowej lub prywatnej,

studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego Wydziału/Biura UMP (według wykazu wydziałów),

wypełnienie formularza online w terminie do 8 maja 2013 r.

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) - otrzymają wynagrodzenie (stażowe).

Edycje letnia i jesienna będą kolejno trzydziestym siódmym i trzydziestym ósmym wydaniem programu staży. Pierwsza edycja została zorganizowana w październiku 2003 roku, a każda kolejna cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem. Na trzydzieści sześć dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 25000 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 2510 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Poszczególne wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 330 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych

Dodatkowe informacje na temat programu staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu 61 878 55 10.

sieci społecznościowe