Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania - nabór przedłużony do 12 czerwca

Letnia edycja programu stażowego odbędzie się od lipca do końca października 2019. Oferujemy 72 miejsca w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 14 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ. Nabór zgłoszeń został przedłużony do 12 czerwca 2019.

Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania
Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,

studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki,

wypełnienie formularza on-line.

Wnioski będą przyjmowane do 12 czerwca (do godz. 23:59).

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który jest aktywny na stronie www.poznan.pl/mim/staz.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR/WYDZIAŁÓW/JEDNOSTEK - EDYCJA LETNIA oraz sprawdzić preferowane kierunki studiów przypisane każdemu wydziałowi lub jednostce.

Czerwiec będzie miesiącem rozmów rekrutacyjnych. Ze studentami, którzy zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (14,70 zł/h).

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku

w godz.: 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10