Urząd Miasta Poznania zaprasza na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich. Nabór trwa do 10 czerwca 2018.

Urząd Miasta Poznania zaprasza na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich - grafika artykułu
Urząd Miasta Poznania zaprasza na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich.

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami: czerwiec 2018 r.

(rozmowy odbywają się oddzielnie do każdego wydziału/biura)

Termin realizacji edycji letniej: od 5 lipca do 30 października 2018 r.

Etapy:

I etap 1 m-c praktyka bezpłatna - 60 h

II etap 3 m-ce staż płatny - 180 h x 13,70 zł/h (łączne wynagrodzenie: 2 466 zł brutto)

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

- posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który do 10 czerwca

(do godz. 23:59) jest aktywny na stronie www.poznan.pl/mim/staz/

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA LETNIA

ZAPRASZAMY

***

Informacje na www.poznan.pl/mim/staz

lub pod numerem telefonu (61) 878 55 10