Urząd Miasta Poznania zaprasza na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich. Nabór trwa od 10 do 11 lutego 2018.

Urząd Miasta Poznania zaprasza na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich - grafika artykułu
Urząd Miasta Poznania zaprasza na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami: od 1 do 28 lutego 2018 r.

(rozmowy odbywają się oddzielnie do każdego wydziału/biura)

Termin realizacji edycji wiosennej: od 8 marca do 30 czerwca 2018 r.

W 2018 roku Program będzie przebiegał w następujących etapach:

I etap 1 m-c praktyka bezpłatna - 60 h

II etap 3 m-ce staż płatny - 180 h - 13,70 zł/h (łączne wynagrodzenie: 2 466 zł brutto)

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

- posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP (informacja będzie dostępna na stronie po ogłoszeniu naboru)

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który do 31 stycznia (do godz. 23:59) jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki - rekrutacja on-line).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA WIOSENNA.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki

sieci społecznościowe