Prof. Andrés Rodriguez-Pose (Wielka Brytania) 3.12.2019

Andrés Rodríguez-Pose jest profesorem geografii ekonomicznej w London School of Economics. W latach 2006-2009 kierował tamtejszym Wydziałem Geografii i Środowiska. Ponadto pełnił funkcje w wielu organizacjach naukowych: prezydenta Regional Science Association International w latach 2015 -2017, wiceprezydenta RSAI w 2014 r., oraz wiceprezydenta (2012-2013) i sekretarza (2001-2005) European Regional Science Association.

Profesor od wielu lat zajmuje się badaniami nad wzrostem regionalnym i nierównościami, decentralizacją fiskalną i polityczną, instytucjami regionalnymi, innowacyjnością regionów, migracją oraz politykami i strategiami rozwojowymi. Jego badania są znane i szeroko cytowane w kręgach akademickich, a także były często wykorzystywane przez praktyków oraz polityków i decydentów. Wielokrotnie pełnił funkcje doradcze w: dyrektoriatach Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB), Banku Światowym (WB), Związku Miast (CA), OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Amerykańskim Bank Rozwoju i Banku Rozwoju Ameryki Łacińskiej. Kierował pracami nad dużym raportem Banku Światowego i Związku Miast (WB-CA) pod tytułem "Understanding your Local Economy". Jest też częstym konsultantem dla rządów. Profesor jest również zatrudniony w Uniwersytecie w Stavanger (Norwegia), w tym także profesorem wizytującym w wielu instytucjach szkolnictwa wyższego: College of Europe (Belgia), Cambridge (Wielka Brytania), Hanower (Niemcy), oraz Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania). W 2018 roku Profesor otrzymał nagrodę ERSA 2018 w dziedzinie regionalistyki, która jest najwyższą nagrodą w tej dyscyplinie naukowej. Ponadto otrzymał Advanced Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz prestiżową nagrodę Royal Society-Wolfson Research Merit Award. Inne wcześniejsze nagrody akademickie to między innymi Leverhulme Trust Major Research Fellowship, nagroda Philipa Leverhulme oraz nagroda Royal Geographic Society Gill Memorial Award. W 2019 r. Otrzymał doktorat honoris causa z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii i Uniwersytetu Jönköping w Szwecji.

Profesor jest autorem kilku książek oraz ponad 180 artykułów naukowych oraz zasiada w radach redakcyjnych ponad 30 czasopism naukowych. Jego prace były cytowane blisko 20.000 razy.

Dziedzina: nauki społeczne, geografia społeczno - ekonomiczna

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej