Prof. Timo Vesala (Finlandia) 2.10.2019

Profesor Timo Vesala jest profesorem meteorologii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Helsińskiego oraz profesorem Akademii Fińskiej. Światowej sławy naukowiec badający wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie środowisk lądowych. Jego działalność naukowa koncentruje się na badaniach bilansów ciepła i gazów (także szklarniowych) zarówno terenów pokrytych roślinnością, jak i zurbanizowanych. Jego publikacje pozwoliły na rozwój nowoczesnych badań interakcji między atmosferą a ekosystemami lądowymi. Stanowią one także podstawę do przewidywania zmian w funkcjonowaniu systemu Ziemia-Atmosfera w nadchodzących warunkach klimatycznych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej