Prof. Toril Aalberg & prof. Nicoleta Corbu (Norwegia i Rumunia) 12.09.2019

Prof. TORIL AALBERG jest profesorem nauk politycznych i dyrektorem Department of Sociology and Political Science (Instytutu Socjologii i Nauk Politycznych) Norwegian University of Science and Technology w Trondheim (Norwegia). W latach 2014-2018 była Przewodniczącą Komitetu Zarządzającego Akcji COST IS 1308 pt. Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics. Należy do NEPOCS: Network of European Political Communication Scolars (europejskiej sieci badaczy zajmujących się komunikowaniem politycznym) oraz grupy badawczej EVPOC: Elections, Values and Political Communication (zajmującej się badaniami emocji i wartości w komunikowaniu politycznym). Prof. T. Aalbg jest autorką lub redaktorką 9 książek, w tym: Challenges to Representative Democracy (1999), Communicating Politics (2007), How Media Inform Democracy (2012), Populist Political Communication in Europe (2016) oraz Communicating Populism (2019). Jest również autorką lub współautorką licznych artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach takich jak: Electoral Studies, European Journal of Political Research, European Sociological Review, International Journal of Comparative Sociology, International Journal of Press/Politics oraz the International Political Science Review. W centrum Jej zainteresowań badawczych znajdują się analizy porównawcze, studia nad kampaniami wyborczymi, wpływem mediów na opinię publiczną oraz relacjami pomiędzy mediami a polityką.

Prof. NICOLETA CORBU jest profesorem w College of Communication and Public Relations (Szkole Komunikacji i Public Relations) na National University of Political Studies and Public Administration w Bukareszcie (Rumunia). Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Komunikowaniem. W latach 2012- 2016 pełniła funkcję dziekana. Od 2013 roku jest członkiem Council of the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (rumuńskiej instytucji zajmującej się badaniem jakości kształcenia w szkołach wyższych). W latach 2008 -2009 była stypendystką programu Fulbright w USA (University of Georgia), zaś w 2012roku była profesorem wizytującym na Florida Gulf Coast University. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie obszary jak studia nad efektami mediów, komunikowaniem politycznym oraz tożsamością europejska. Jest autorką, współautorką lub redaktorką kilku książek, w tym "Telepresidents: An Inquiry into a Presidential Election" (2011), "The Crisis of the European Union: Identity, Citizenship, and Solidarity Reassessed" (2013) oraz "Identity and Intercultural Communication" (2014). Ponadto, opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Od 2018 roku jest członkiem NEPOCS: Network of European Political Communication Scholars (europejskiej sieci badaczy zajmujących się komunikowaniem politycznym).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej