Prof. Nicholas Evans (Australia) 16.09.2019

Profesor Nicholas Evans to australijski lingwista oraz światowej sławy ekspert w dziedzinie języków zagrożonych wymarciem. Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmują mniejszościowe języki australijskie oraz papuaskie, typologię języków, językoznawstwo historyczne, wzajemne przenikanie się języka i kultury, a także wpływ języka na umysł ludzki. Profesor Evans pełni funkcje kierownika kilku australijskich projektów skupiających się na różnorodności i typologii języków, którymi porozumiewają się rdzenni mieszkańcy Australii oraz Oceanii. Od wielu lat jego projekty obejmują więc próby usystematyzowania języków mniejszościowych (szczególnie aborygeńskich języków takich jak Dalabon, Iwaidja, Marrku, Bininj Gun-wok czy Kayardild) poprzez opisywanie ich skomplikowanych systemów gramatycznych i wydawanie pierwszych słowników. Umożliwia on tym samym przedstawicielkom i przedstawicielom tych małych społeczności językowych zdobycie wykształcenia. Dodatkowo, profesor Evans działa aktywnie na rzecz społeczności aborygeńskich, jako np. tłumacz ustny czy dokumentując ich dorobek artystyczny. Profesor Evans od lat publikuje w najbardziej cenionych czasopismach i wydawnictw naukowych, takich jak /Behavioral and brain sciences, de Gruyter, John Benjamins Publishing Company, John Wiley & Sons, Australian Journal of Linguistics. Do jednych z najważniejszych publikacji profesora Evansa należy książka z 2011 roku zatyułowana "Dying words: Endangered languages and what they have to tell us", która przez badaczy języków wymierających uznawana jest za przełomową dla tej dziedziny.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej