Bazar (Al. Marcinkowskiego 10)

Budynek Bazaru powstał w I. 1838-42 z inicjatywy - Karola Marcinkowskiego. Zaprojektował go Ernest Steudener, pracami budowlanymi kierował Antoni Krzyżanowski. Późnoklasycystyczna budowla zwrócona była frontem do dzisiejszej ul: Paderewskiego. W 1899 r. dobudowano do niej - w miejscu rozebranej kamienicy Łąckich skrzydło zachodnie z fasadą od strony Al. Marcinkowskiego.

Projektantem nowej części gmachu był - Roger Sławski. Zniszczony w 1945 r. budynek odbudowano w 1949 r. Do 1988 r. - kiedy rozpoczął się generalny remont gmachu - mieścił się w nim hotel "Orbis - Bazar". W 1990 r.zwrócono gmach dawnym właścicielom, reprezentowanym przez spółkę "Bazar Poznański".

Zgodnie z zamierzeniami inicjatorów budowy, Bazar stał się w czasach zaboru pruskiego ośrodkiem polskiego życia społecznego, gospodarczego i towarzyskiego. W hotelu zatrzymywali się przybywający do Poznania wielkopolscy ziemianie. W pomieszczeniach na parterze mieściły się sklepy polskich kupców.

Znajdowały się tu m.in. sklep towarów żelaznych Hipolita Cegielskiego. W salach Bazaru organizowano uroczystości patriotyczne, odczyty i koncerty, bale. Gmach był też miejscem ważnych wydarzeń historycznych. W czasie Wiosny Ludów (1848) rezydował w nim Komitet Narodowy.

Ostrzelanie budynku, w którym zatrzymał się Ignacy Paderewski, stało się pretekstem do wybuchu walk powstania wielkopolskiego 1918-19 r. Hotel gościł wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, nauki i kultury. W latach trzydziestych z hotelowego, nie istniejącego dziś balkonu, dla zgromadzonych na dworze śpiewał Jan Kiepura.
Na zewnętrznej ścianie gmachu, na narożniku Al. Marcinkowskiego i ul. Paderewskiego, wmurowano w 1928 r.tablicę ku czci I. J. Paderewskiego. Zaprojektował ją Stanisław Jagmin. Zniszczoną tablicę odtworzono w 1978 r. Od strony ul. Padereskiego znajduje się tablica upamiętniająca założenie w 1846 r. sklepu H. Cegielskiego; na fasadzie od strony Al. Marcinkowskiego - tablica przypominająca, że w 1880 r. w Bazarze swą nowelą "Za chlebem" czytał Henryk Sienkiewicz. Ufundowaną w 1987 r. przez Ignacego Mosia tablicę zaprojektował Józef Petruk.

Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej