Debata oksfordzka w Jeżyckim Centrum Kultury

W ramach realizacji ścieżki społecznej w Jeżyckim Centrum Kultury w czwartek 30 września 2021 r. zorganizowana została Debata Oksfordzka Seniorów, na którą w imieniu organizatorów społecznych zaproszeni zostali również członkowie Miejskiej Rady Seniorów. Do JKC przybyli p. p. Małgorzata Dolata, Urszula Filimon-Kucharska, Antoni Szczuciński i Roman Szymański.

Debata oksfordzka, wejście od Starej Prochowni, 30.09.2021 r., fot. Urszula Filimon-Kucharska - grafika artykułu
Debata oksfordzka, wejście od Starej Prochowni, 30.09.2021 r., fot. Urszula Filimon-Kucharska

O to, czy "Poznań jest/powinien być wzorem dla innych miast w zakresie kreatywnej polityki senioralnej" spierały się dwa zespoły: Propozycji, w skład którego weszli p. p. Zdzisław Szkutnik, Andrzej Wasilewski, Urszula Antkowiak i Jerzy Nowacki oraz zespół Oponentów w składzie:  p. p. Bogdan Nowak, Barbara Grochal, Roman Mycak i Grzegorz Steczkowski. Debatę prowadził Marszałek Debaty pan dr Bartosz Hordecki (UAM), a jej przebieg bacznie śledziło grono Jurorów: p.p. prof. zw. dr hab. Janusz Buczyński, Grzegorz Filipiak i Karol Wyrębski.

Mówcy obu zespołów na przemian zabierali głos i w czasie swego trwającego 5 minut wystąpienia realizowali przypisane im formatem debaty oksfordzkiej role: od przedstawienia tezy debaty poprzez wybór kluczowych argumentów, zbicie argumentów strony przeciwnej, a na podsumowaniu wystąpienia swego zespołu skończywszy.

W trakcie obrad jury publiczność żywo dyskutowała. Nie zabrakło krytycznych uwag i konkretnych postulatów wobec instytucji i gremiów, którym powierzono troskę o dobrostan seniorów.

W tej debacie Jury ogłosiło zwycięstwo zespołu Opozycji, a dobrym podsumowaniem podjętego tematu niech będzie zdanie jednego z mówców Opozycji, który podkreślił, że "wiele zrobiono, ale zostało wiele do zrobienia."

Urszula Filimon-Kucharska

Fot. Roman Szymański

sieci społecznościowe