DYLEMATY POLITYKI SENIORALNEJ MIASTA POZNANIA KONFERENCJA NAUKOWA

9 grudnia 2021 r. odbyła się w trybie zdalnym konferencja naukowa zorganizowana przez Miejską Radę Seniorów, Grupę Badawczą nad Różnorodnością, Równością i (Re)integracją działającą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wystąpieniom przysłuchiwali się członkowie Miejskiej Rady Seniorów: pp. Halina Bąkowicz, Urszula Filimon-Kucharska, Roman Szymański oraz Ewa Zawieja.

Logotyp Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu - grafika artykułu
Logotyp Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Panel 1 "Aktualne dylematy polityki senioralnej" poprowadził pan prof. dr hab. Jerzy Babiak. Konferencję otworzył zastępca Prezydenta pan Jędrzej Solarski, omawiając wyzwania polityki senioralnej miasta Poznania. Temat wyzwań demograficznych i ich wpływu na politykę senioralną podjął pan prof. dr hab. Jerzy Babiak, członek Miejskiej Rady Seniorów, WNPiD UAM Poznań. Pan prof. WSP TWP dr hab. Mirosław Grewiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Szkoła Korczaka w Warszawie przedstawił kierunki rozwoju polityki senioralnej w Polsce, pan prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, WNPiD UAM Poznań "Nowe technologie a proces starzenia się społeczeństwa" na przykładzie Norwegii.

Wystąpienie pani prof. UAM dr hab. Anny Michalskiej (Wydział Socjologii UAM) pt. "Świat instytucjonalny seniorów w czasie niepewności" zakończyło pierwszą część konferencji.

Panel 2 "Polityka senioralna miasta Poznania" poprowadziła pani dr Magdalena Kacperska. Uczestnicy wysłuchali wystąpień pani Magdaleny Pietrusik-Adamskiej, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania ("Prace nad nową polityką senioralną miasta na lata 2022-2026"), pana prof. UAM (Wydział Filozoficzny) dr hab. Antoniego Szczucińskiego, Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów ("Rozwój czy stagnacja - główny dylemat nowej polityki senioralnej miasta"), pana prof. UAM dr hab. Mikołaja Tomaszyka, WNPiD, GB RRR ("Bezpieczeństwo seniorów w poznańskiej komunikacji miejskiej - wyniki badań, wnioski i rekomendacje"), pani prof. UAM dr hab. Elżbiety Lesiewicz, WNPiD, GB RRR ("Spotkanie pokoleń - inicjatywy dla seniorów").

W trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele rad seniorów Wielkopolski: pani Irena Skrzypczak, przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów I Kadencji ("Aktywny senior w powiecie poznańskim") oraz pan Józef Kozan, przewodniczący Rady Seniorów miasta Ostrowa Wielkopolskiego ("Doświadczenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w polityce senioralnej").

Pan Wojciech Bauer, Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu zaprezentował działalność Centrum ("Seniorka i senior mile widziani").

Konferencję zakończyło wystąpienie pana mgr Damiana Julkowskiego, WNPiD, UAM Poznań na temat problemów niepełnosprawnych seniorów w Polsce.

Program konferencji, jak widać, był bardzo bogaty i tylko szkoda, że zabrakło już czasu na dyskusję i pytania ze strony członków MRS. Czekamy na zapowiedzianą na luty 2022 r. konferencję, także poświęconą tematyce senioralnej.

Urszula Filimon-Kucharska

sieci społecznościowe