Miasta razem o polityce senioralnej

Poznań został gospodarzem kolejnego, trzeciego już spotkania dotyczącego polityki senioralnej. Przedstawiciele 14 miast z całej Polski spotkali się online, by porozmawiać na temat sytuacji starszych mieszkanek i mieszkańców w czasie pandemii oraz wymienić doświadczenia.

Kolorowe maseczki na twarz - przeciw covidowi. - grafika artykułu
Rozmawiano o sytuacji seniorów w czasie pandemii - m.in. o poznańskiej akcji "Maseczka Seniorro"

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe - przedstawiciele miast zebrali się online, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim sytuacji seniorów w trudnym czasie pandemii. Poznań reprezentował Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta, który przedstawił rozwiązania, jakie sprawdziły się w stolicy Wielkopolski. 

Wśród licznych przedsięwzięć organizowanych w Poznaniu znalazły się przede wszystkim "Zakupy dla seniora". Dzięki tej usłudze starsi poznaniacy i osoby z niepełnosprawnościami mogły liczyć na pomoc w zakupie zakup leków, żywności oraz środków czystości. Miasto uruchomiło też "Telefon Serdeczności" - dzięki niemu poznańscy seniorzy, którym doskwierała izolacja, mogli zadzwonić na specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czekał rozmówca gotowy do pomocy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również akcja "Maseczki Seniorro", podczas której poznaniacy sami szyli maski ochronne. Następnie były one bezpłatnie rozdawane wśród seniorek i seniorów. Akcję wsparło nieodpłatnie wiele wolontariuszy i instytucji. Przygotowano i wydano 15 tys. maseczek.

Samorządowcy z innych części Polski również przedstawili działania, jakie realizowali od marca, by pomóc starszym mieszkankom i mieszkańcom swoich miast - po to, by wspólnie czerpać ze swoich doświadczeń i jeszcze lepiej realizować założenia polityki senioralnej, tworząc dogodne warunki dla aktywnego i zdrowego starzenia się. 

Okazało się, że w innych miastach odpowiedzią na powstałe w związku z pandemią i konieczną izolacją, trudności i problemy były bardzo podobne rozwiązania. Organizowano akcje dostarczania zakupów (w tym leków) seniorom, działały telefony, pod którymi mogli oni uzyskać wsparcie, dostarczano też maseczki starszym mieszkańcom. Wszędzie też te działania były możliwe i skuteczne dzięki wsparciu wolontariuszy, zaangażowaniu organizacji pozarządowych i mieszkańców. 

Przedstawiciele miast potwierdzili też, że podobnie jak w Poznaniu, najstarsi mieszkańcy dostosowywali się do zaleceń, rozumieli je i akceptowali, ale odczuwali potrzebę kontaktów z bliskimi i powrotu do aktywności. Stąd odpowiedzią w wielu miastach były oferty aktywności kulturalnych, rekreacyjnych czy fizycznych online oraz wsparcie seniorów w obsłudze sprzętu cyfrowego ułatwiającego nawiązywanie kontaktów z bliskimi.  

To już trzecie tego typu spotkanie. Już w 2017 roku Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zaprosił inne polskie miasta do wspólnego tworzenia polityki senioralnej. Na propozycję współpracy odpowiedziały władze ponad 20 innych samorządów, w tym prezydenci Warszawy, Krakowa, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Lublina czy Łodzi. W lipcu 2017 roku ich przedstawiciele przyjechali do Poznania, by razem wypracować wspólną strategię. Efektem rozmów była deklaracja współpracy, która została uroczyście podpisana przez przedstawicieli 21 samorządów w Poznaniu, podczas dwudniowej konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się".

AW


sieci społecznościowe