MIEJSKA RADA SENIORÓW MA NOWĄ SIEDZIBĘ

Dnia 28 października 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w nowej siedzibie, która znajduje się przy Placu Kolegiackim 12, w pokoju nr 410, na III piętrze, wejście B. Istniejąca winda umożliwi seniorom łatwiejsze i wygodniejsze dotarcie na dyżury MRS, które na nowo zostaną podjęte, gdy sala zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty, telefon i Internet.

Nowa siedziba Miejskiej Rady Seniorów, fot. Wanda Dziechciarz - grafika artykułu
Nowa siedziba Miejskiej Rady Seniorów, fot. Wanda Dziechciarz

Do czasu zakończenia prac związanych z przebudową i renowacją Placu Kolegiackiego najłatwiej dotrzeć do siedziby MRS od ul. Garbary.

Urszula Filimon-Kucharska

Zdj. Wanda Dziechciarz

sieci społecznościowe