PRZEDŁUŻENIE PROJEKTU "TELEOPIEKA" SZANSĄ DLA KOLEJNYCH BENEFICJENTÓW

W związku z przedłużeniem czasu trwania projektu teleopieki koordynatorzy zapraszają seniorów i inne osoby wymagające wsparcia do zgłaszania się do udziału w nim. TELEOPIEKA to usługa dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz systematyczny kontakt z teleopiekunem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji osoby korzystającej.

Grafika artykułu: telefon komórkowy leżący na stole, fot. archiwum CIS - grafika artykułu
Teleopieka, fot. archiwum CIS

Uczestnik zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz prosty w obsłudze głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia senior może w prosty sposób skontaktować się z Teleasystentem, który podejmuje odpowiednie działania - np. wzywa służby ratunkowe, powiadamia sąsiada posiadającego klucze.

W trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmowy (tak zwane "połączenie czerwone") Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji służbom medycznym (np. o przyjmowanych lekach, alergiach, możliwościach wejścia do budynku itp.). Te informacje ustala z seniorem Asystent, który kwalifikuje seniora do projektu i szkoli z obsługi sprzętu umożliwiającego wezwanie pomocy.

W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych, czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu samotność lub potrzebuje dodatkowych informacji.

Ponadto raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić, jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu.

Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

USŁUGI DOMOWE to wsparcie specjalistów z zespołu medycznego: lekarza geriatry, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa, a także możliwość uzyskania porady prawnej ze strony Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niepełnosprawnych. Zakres usług ustalany jest z osobistym Asystentem na podstawie wywiadu i stworzonego Indywidualnego Planu Opieki i Wsparcia. Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego lub, ze względu na zagrożenie koronawirusem, telefonicznie.

Wsparcie wolontariuszy, którzy służą wsparciem emocjonalnym, pomocą w obsłudze komputera (np. zarejestrowaniu się na szczepienie), wykupieniu leków itp. są aktualnie ograniczone ze względów bezpieczeństwa i realizowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00

Nowe Miasto - Tel. 518 301 265, 518 301 215

Wilda - Tel. 518 301 525

Jeżyce - Tel. 518 301 932

Stare Miasto - Tel. 518 301 641

Grunwald - Tel. 518 301 796

lub składając pisemny wniosek o przydzielenie usługi teleopieki w swojej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Marta Sokołowska

(Specjalista ds. usług domowych w ramach projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania")

tel. 664 999 886

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"

ul. Garncarska 9, piętro II; 61-817 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Administratorem danych osobowych jest SWP Flandria z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) przy ul. Andrzeja 15. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celach statutowych.

(Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wzniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

sieci społecznościowe