Raport dotyczący jakości życia seniorów w pandemii Covid-19: SeniorHub - Instytut Polityki Senioralnej

SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej  przeprowadził badania jakości życia osób 60+ w trakcie pandemii COVID-19. Opublikowany raport "Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii Covid-19. Raport z badania. kwiecień 2021" to ważna lektura dla wszystkich, którym bliskie są sprawy seniorów. Raport zawiera nie tylko diagnozę, ale i propozycje rozwiązania problemów.

Grafika projektu Senior.Hub dotyczącego badania jakości życia seniorów w pandemii Covid-19. Z prawej strony na turkusowym tle zdjęcie dwóch ankiet badawczych, z prawej strony biały napis przedstawiający program. - grafika artykułu
Senior Hub

Osoby 60+ to nawet ponad 25% mieszkańców Polski. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowana i rosnąca. Według badań już w 2030 roku grupa osób 60+ będzie liczyła ponad 30% ogółu mieszkańców, a w roku 2050 przekroczy 40%. Jak prezentuje się  sytuacja życiowa i zdrowotna kobiet i mężczyzn w wueku seniornalnym? SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej przeprowadził badania dotyczące jakości życia osób 60+ w trakcie pandemii COVID-19. W ramach badania respondenci byli pytani o opinię na temat swojego samopoczucia, kondycji fizycznej i psychicznej, a także oceny polityk publicznych wpływających na życie osób starszych oraz działań instytucji państwa mających na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Według nich prawie 60% badanych osób 60+ w Polsce stwierdza, że ich kondycja psychiczna jest w groszym stanie niż przed pandemią koronawirusa. Ponadto seniorzy deklarują, że spadła ich aktywność fizyczna, a poziom zmęczenia wzrósł. Kobiety i mężczyźni 60+ wskazują także na niedogodności związane z korzystaniem z usług leczniczych. 

Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Załączniki

sieci społecznościowe