Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania placu miejskiego na Łacinie

Zakończył się proces konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania placu miejskiego na Osiedlu Łacina w Poznaniu, prowadzonych w listopadzie i grudniu 2023 r. przy współpracy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących planowanego placu na osiedlu Łacina wykorzystano dwa narzędzia: sondaż uliczny oraz dyskusję metodą World Café.
Od 7 do 19 listopada 2023 r. przeprowadzono sondaż uliczny, dzięki któremu udało się dotrzeć do różnych grup społecznych, uzyskując zróżnicowane opinie oraz preferencję co do zagospodarowania placu, mieszkańców osiedla Łacina.
W tym samym czasie, kiedy odbywał się sondaż uliczny, uruchomiona została również geoankieta Voxly, która zawierała te same pytania.

W badaniu preferencji wzięły udział 1722 osoby, w tym 761 przez formularz online, a 961 w ramach sondażu ulicznego. Około 41,4% respondentów stanowili mężczyźni, a 57,4% - kobiety.

Zdecydowaną większość uczestników badania stanowiły osoby w wieku 18-39 lat - aż 70%. Niemal 80% respondentów stanowiły osoby pracujące. 12,6% to osoby uczące się, a 6,3% - osoby na emeryturze bądź rencie. Niecałe 2% respondentów stanowiły osoby bezrobotne. Osoby o ograniczonej mobilności stanowiły ok. 3% respondentów, zarówno w przypadku sondażu ulicznego, jak ankiety przeprowadzonej online. Ponad 83% respondentów stanowiły osoby mieszkające na Osiedlu Łacina. Pozostałe 16,6% to mieszkańcy Poznania spoza Osiedla Łacina.

Druga część konsultacji przeprowadzona została w formie trzech spotkań dla osób mieszkających na Osiedlu Łacina i w jego najbliższej okolicy, które odbyły się w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2023 r. w lokalnej kawiarni. Na każdym ze spotkań rozmowy odbywały się jednocześnie przy trzech różnych stolikach tematycznych: zieleń, wygląd placu i sport/dzieci/zwierzęta, bazując na wcześniejszych wynikach z badań ankietowych.
Wnioski z dyskusji oraz wyniki z badań ankietowych zostały przedstawione w Raporcie z konsultacji załączonym poniżej.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konsultacjach, kolejnym krokiem będzie konkurs studencki na stworzenie idei zagospodarownia placu, który ma się odbyć w I półroczu 2024 r. Raport z konsultacji społecznych będzie stanowił załącznik do regulaminu konkursu. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej