ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021

Miasto Poznań oraz Związek Międzygminny GOAP zapraszają  do udziału w kolejnej akcji proekologicznej WIOSENNE PORZĄDKI 2021, która odbędzie się w terminie: 23 - 25 kwietnia br.

Zwierzęta przeniosą się wkrótce do nowej siedziby

Zastępca prezydenta miasta, Bartosz Guss odwiedził poznańskie Schronisko dla zwierząt. Obecnie przy ul. Bukowskiej przebywa 89 psów i 140 kotów. Wkrótce wszystkie czworonogi przeniosą się do nowej siedziby. Budowa nowoczesnego obiektu przy ul. Kobylepole idzie zgodnie z planem.

Światowy Dzień Kota

Światowy Dzień Kota

Drugiej połowie lutego w naszym mieście będzie towarzyszyła kocia tematyka. A wszystko to za sprawą  Światowego Dnia Kota, który świętujemy 17 lutego.

Informacja dotycząca utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 r.

W dniu 30.12.2020 r. między Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" a Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. została zawarta umowa dotycząca utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta Poznania na okres 02.01.2021-31.12.2021 r

Z pomocą dzikim ptakom i ssakom

Specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego przez kolejne trzy lata będą zajmować się dzikimi ptakami oraz małymi ssakami wolno żyjącymi z terenu Poznania - Miasto podpisało kolejną umowę na funkcjonowanie ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt.

Zaproszenie do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia odpadów kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w okresie od 1 lutego 2021 do 30 kwietnia 2021 roku

AKTUALIZACJA: W DNIU 27 STYCZNIA 2021 ROKU POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Miasto Poznań ("Miasto") zaprasza Państwa do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ("ITPOK"), zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Energetycznej 5 (gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie) w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, w związku z czym nie wiąże Miasta, a otrzymanie oferty nie rodzi po stronie Miasta obowiązku zawarcia umowy.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje o wejściu w życie uchwały nr XXXIX/690/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Tym samym ważność utracił dotychczasowy Regulamin z roku 2017.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawową uchwałą regulującą zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Strona 1 2 6