Nabór wniosków do programu "Mieszkanie dla Seniora"

Nabór uzupełniający do programu "Mieszkanie dla Seniora" odbędzie się w dniach 20.04.2022 r. - 20.05.2022 r.

Na obrazku przedstawiony jest budynek przy ul. Drewlańskiej oferowany Seniorom - grafika artykułu
fot. PTBS Sp. z o.o. - budynek przy ul. Drewlańskiej 10

Biuro Spraw Lokalowych ogłasza nabór uzupełniający do programu "Mieszkanie dla Seniora" w dniach 20.04.2022 r. - 20.05.2022 r.

WARUNKI (należy spełnić wszystkie wymienione):

 • zamieszkiwanie w granicach administracyjnych miasta Poznania
 • wiek powyżej 60. roku życia
 • ustalone prawo do emerytury, emerytury częściowej lub renty
 • spełnione kryterium dochodowe:
  - dla gospodarstwa jednoosobowego:
    - musi przekraczać 2814,48 zł/os.
    - nie może przekroczyć 5003,52 zł/os.
  - dla gospodarstwa wieloosobowego:
    - musi przekraczać 2189,04 zł/os.
    - nie może przekroczyć 3752,64 zł/os.
 • spełnione jedno z kryteriów dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu
  (kryteria zostały wyszczególnione na stronie: https://www.poznan.pl/mim/wortals/program-mieszkanie-dla-seniora,p,58193,58196.html?wo_id=784)

OFERUJEMY:

 • najem na czas nieoznaczony lokalu z zasobu PTBS Sp. z o.o. bez konieczności zapłaty partycypacji (partycypację uiściło Miasto Poznań)
 • lokale 1- i 2-pokojowe w budynkach z windą, gotowe do zamieszkania
 • lokalizacje: 79 lokali - ul. Grabowa 22 (Dębiec), 62 lokale - ul. Drewlańska 10 (Piątkowo), 35 lokali - ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (Strzeszyn) oraz inne pojedyncze lokalizacje
 • czynsz od 10,35 zł/m2 do 16,00 zł/m2 + opłaty eksploatacyjne
 • obowiązek zapłaty kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu

UWAGA!
Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców.

INFORMACJE:

Wnioski można składać w siedzibie Biura Spraw Lokalowych lub drogą pocztową na adres Biura.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Biura Spraw Lokalowych przy ul. Matejki 50 oraz przez link poniżej (z odnośnika "załączniki").

Wnioski będzie można składać wyłącznie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki

sieci społecznościowe