Eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak powołał Radę Konsultacyjną ds. Ochrony Środowiska i Klimatu. Zasiądą w niej eksperci, profesorowie poznańskich uczelni. Nowo utworzony zespół ma być realnym wsparciem w obliczu wyzwań, jakie czekają Miasto w dobie zmieniającego się klimatu.

Eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska - grafika artykułu
Eksperci będą doradzać prezydentowi w zakresie ochrony środowiska

- Nasze dziedzictwo to nie tylko Stary Rynek czy Ostrów Tumski, ale również zieleń. Obserwujemy coraz szybciej postępujące zmiany klimatyczne. Uznaliśmy, że podejmując decyzje w zakresie środowiska powinniśmy czerpać jak najwięcej z nauki. Dziękuję, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i zgodzili się zostać członkami nowo powołanej rady - mówił podczas uroczystości w Sali Białej Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Zamierzamy wykorzystać Państwa wiedzę nie tylko w zakresie podejmowanych działań, ale również edukacji społeczeństwa. Zależy nam, aby poznanianki i poznaniacy nie korzystali z informacji przekazywanych przez facebookowych ekspertów. Liczę, że dzięki podjętym przez nas działaniom następne pokolenia będą mogły korzystać z pozostawionego przez nas zielonego dziedzictwa. 

Rada Konsultacyjna będzie wspierać działania prezydenta na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Do zadań ekspertów będzie należeć doradzanie władzom miasta, konsultowanie wybranych strategii oraz miejskich projektów, opiniowanie dokumentów czy inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska w Poznaniu.

- Zależało nam, aby wybrani przez nas członkowie rady reprezentowali różne dziedziny badawcze, dzięki czemu będą uzupełniać swoje kompetencje. Pozwoliło to stworzyć silny i merytoryczny zespół. Chcielibyśmy, aby członkowie rady nie tylko podejmowali proponowane przez nas tematy, ale także inspirowali nas, mówiąc o zagadnieniach, które są waszym zdaniem ważne - mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

Koordynatorem nowego zespołu została Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Tytuły członkowskie otrzymali przedstawiciele społeczności akademickiej, zaangażowani na rzecz ochrony środowiska:

  • prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej;
  • dr hab. Bogdan Chojnicki - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Meteorologii;
  • prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak - profesor Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji;
  • prof. dr hab. Roman Jaszczak - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna, Katedra Urządzania Lasu;
  • prof. dr hab. Mariusz Grzegorz Lamentowicz - prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Pracownia Ekologii Zmian Klimatu;
  • prof. dr hab. Andrzej Mizgajski - prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Kompleksowej;
  • dr hab. Piotr Urbański - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Prodziekan ds. Studiów -kierunki: ogrodnictwo i architektura krajobrazu;
  • dr hab. Justyna Wiland-Szymańska - prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Poznaniu;
  • prof. dr hab. Aleksander Winiecki - prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków.

 Członkowie rady konsultacyjnej będą pełnić swoje funkcje społecznie.

sieci społecznościowe