Konferencja pt."Klimat i środowisko" już za nami

19 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się konferencja pt. " Klimat i środowisko". Tematyka związana była z piętrzącymi  się problemami środowiskowymi i  klimatycznymi.

Konferencja Poleco - grafika artykułu
Konferencja Poleco

Do prezentacji swoich doświadczeń zaproszeni zostali nie tylko poznańscy naukowcy, ale także  przedstawiciele innych polskich miast, które skutecznie wdrażają rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Konferencję rozpoczęli Pan Bartosz Guss Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Pani Magdalena Żmuda, Dyrektorka Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Wystąpienia naukowe rozpoczął prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadzając uczestników konferencji w tematykę związaną z torfowiskami.  Następnie dr Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przybliżył uczestnikom konferencji tematykę ochronę zasobów wodnych i płazów na przykładzie rozwoju miast. Natomiast 
dr Jan Kaczmarek reprezentujący Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapoznał nas z tematyką związaną z małą retencją a ochroną istniejących siedlisk gatunków.  W szerszym aspekcie dr Anna Januchta Szostak z  Politechniki Poznańskiej przedstawiła problem z retencją w mieście.

Druga część panelu została poświęcona aspektowi praktycznemu.  Pani Magdalena Biela - Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" omówiła możliwość zastosowania roślin terenów poprzemysłowych w rozwoju zielonej infrastruktury miast. Natomiast dr hab. Jacek Borowski - Profesor nadzwyczajny SGGW przybliżył tematykę związaną z ogrodami wertykalnymi. Panel zakończyło wystąpienie Pani Izabeli  Dutkowiak, Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, która omówiła program dotacji celowej na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania.

Ostatni panel, poświęcony został  tematyce związanej z wsparciem finansowym w ramach programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski oraz w zakresie finansowania działań mających na celu zwiększenie retencji.

Konferencja Klimat i środowisko była kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń z szerokim udziałem zainteresowanych mieszkańców, podmiotów oraz naukowców działających w naszym mieście oraz w całym kraju.

Pragniemy w imieniu całego zespołu  i prelegentów  podziękować za tak duże zainteresowanie tematyką związana z klimatem i środowiskiem.

Konferencja Klimat i środowisko odbyła się w ramach Targów Ochrony Środowiska POLECO i  zgromadziła ponad 200 uczestników.