Poznań bez azbestu - jeszcze do 30 września można składać wnioski!

Trwa się nabór wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu. W jego ramach można ubiegać się o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu, a Miasto pokryje 100% kosztów demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest. Dokumenty można składać do 30 września 2021 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a.

zdj. ilustracyjne - grafika artykułu
Fot. WKOiŚ- zdj. ilustracyjne

W związku z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansujemy:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, lub
  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Miasto zleci usunięcie azbestu Wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

  • pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
  • przez ePUAP,
  • osobiście w siedzibie Wydziału, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 5017, 61 878 4053 (sekretariat),
mail: azbest@um.poznan.pl.

Załączniki

sieci społecznościowe