Światowy Dzień Wody - 22.03.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety - obecnie ok. 800 milionów osób - cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Niezależnie od lokalizacji geograficznej obserwuje się ścisłą zależność funkcjonowania środowiska przyrodniczego od wielkości i jakości zasobów wodnych. Dotyczy to zarówno krajobrazu quasi-naturalnego, jak również silnie przekształconego i dostosowanego do potrzeb człowieka, którego egzystencja i rozwój nierozerwalniewiążą się z konsumpcją wody i użytkowaniem jej zasobów. Woda w środowisku jest ważnym komponentem, który poprzez swój cykl wymiany pomiędzy różnymi ośrodkami: lądem, atmosferą i oceanami zapewnia przetrwanie oraz rozwój i utrzymanie "zdrowych", produktywnych i odpornych ekosystemówz korzyścią dla wszystkich -roślin, zwierząt i ludzi.

Logo Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej - grafika artykułu
Logo Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej

W Poznaniu Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pod patronatem dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, prof. UAM dr hab. Grzegorza Rachlewicza organizuje Ogólnopolską Konferencję Hydrologiczną. W tym roku odbędzie się ona 21 czerwca za pomocą platformy MS Team, pod tytułem: "Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody".

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemii, służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenie przyjmowane są do 4 maja br. Informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na: http://hydrolog.home.amu.edu.pl/konferencja5.html

sieci społecznościowe