Zakończono I etap prac na Stawach Sołackich

Dnia 15.12.2019 r. zakończono I etap prac renowacyjnych na Stawach Sołackich realizowanych przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, mających na celu zwiększenie pojemności retencyjnej Stawów Sołackich oraz oczyszczenie wód.

fot. 1 - grafika artykułu
zdjęcie 1

Koncepcja  odnowy biologicznej wód rzeki Bogdanki realizowana od wielu lat przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP zakłada przeprowadzenie szeregu wielokierunkowych działań, które obejmują swoim zasięgiem całą zlewnię rzeki Bogdanki wraz z jej dopływami  oraz  naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

            Odmulanie i oczyszczanie największego ze stawu (nr 1) odbywa się metodą refulacji namułów. Zaproponowany sposób i termin odmulenia dna stawu umożliwia wykonanie oczyszczenia stawu bez konieczności wyłączania terenów parkowych z możliwości ich użytkowania i zwiedzania w okresie od jesienno - zimowym i wczesno - wiosennym.

            Podstawowym urządzeniem i narzędziem niezbędnym dla wykonania zaprojektowanego w ten sposób odmulenia dna stawu, jest zestaw pontonowy (zestaw refulerski) składający się z 2-3 szt. połączonych ze sobą pontonów, z zamontowaną drewnianą platformą roboczą, na której znajduje się agregat pompowo wodno - błotny (refulera) połączony odcinkiem rurociągu (węża) zakończonego koszem ssącym
i wyposażonym w urządzenie spulchniające osady denne i służące do wydobycia uwodnionej pulpy mułowej z dna stawu. Wydobyte namuły transportowane są rurociągiem tłocznym
do specjalnie zaprojektowanego dla tego zadania tymczasowego deponatora osadow, zlokalizowanego w dolinie rzeki Bogdanki w Parku Wodziczki (przy trasie PST). Prace te prowadzone są przy współudziale oraz za akceptacją Rady Osiedla Sołacz.

            Przyjęta technologia robót zakłada, że osady-namuł z dna stawu po transporcie rurociągiem tłocznym do deponatora zostaną tam pozostawione do momentu odsączenia
z nich nadmiaru wody, a następnie załadowane koparką z deponatora na środki transportu
i wywiezione bezpośrednio do miejsc wskazanych dla ich zagospodarowania i ostatecznego wbudowania, w sposób zgodny z aktualnie wymaganymi przepisami i normami w tym zakresie.

            W I etapie wydobyto ok. 4,5 tys. m3 uwodnionego namułu (co stanowi ok. 50% zaplanowanej do wydobycia ilości urobku). Ilość wywiezionego urobku (po odsączeniu) to ok. 1,4 tys. m3.

            Prace odmuleniowe będą kontynuowane do 30.04.2020 r. Po tym terminie groble ziemne wokół deponatora zostaną rozebrane, a teren po deponatorze zostanie wyrównany
i zrekultywowany do stanu pierwotnego (obsiany trawą).

            Przewidywany termin całkowitego zakończenia prac to 30.05.2020 r.

sieci społecznościowe