Zakończono odmulanie największego stawu w Parku Sołackim

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził odmulanie i oczyszczanie największego ze Stawów Sołackich - stawu nr 1. Odbyło się ono metodą refulacji, z jednoczesnym wypompowaniem i odprowadzeniem uwodnionego namułu rurociągami do tymczasowego zbiornika  - deponatora zlokalizowanego w Parku Wodziczki.

Staw Sołacki nr 1 - grafika artykułu
Staw Sołacki nr 1

Aktualnie teren po deponatorze został przywrócony do stanu pierwotnego i obsiany trawą. Zaproponowany sposób i termin odmulenia dna stawu uzgodniony został z Radą Osiedla Sołacz, umożliwił wykonanie oczyszczenia stawu bez konieczności wyłączania terenów parkowych z możliwości ich użytkowania i zwiedzania.

Ze stawu wydobyto ok. 8,9 tys. m3 uwodnionego namułu (ok. 7,5 tys. m3 po odsączeniu), który został wywieziony bezpośrednio do miejsc wskazanych dla jego zagospodarowania w sposób zgodny z aktualnymi przepisami i normami w tym zakresie.

Wykonano także prace towarzyszące polegające m.in. na:

-       remoncie drewnianej platformy widokowej,

-       usunięciu zanieczyszczeń z dna i brzegów stawu

-       wymianie umocnień skarp, uzupełnieniu opasek faszynowych i narzutów kamiennych,

-       pracach konserwacyjno - remontowych w obrębie budowli piętrząco-upustowej
i kanału upustowego

Tym samym 29 maja b.r. zakończono ostatni etap renowacji Stawów Sołackich, odmulono wszystkie cztery stawy. Prace rozpoczęto w 2016 roku.

Dzięki oczyszczeniu i pogłębieniu stawów, znacząco poprawi się czystość wody w zbiornikach w zabytkowym Parku Sołackim. Stawy są zbiornikami zaporowymi, dlatego skazane są na szybką zagładę przez wypełnianie się osadami. Bez interwencji człowieka i oczyszczaniu z namułów przekształciłyby się w bagnisko.

Przeprowadzone prace przyczyniły się do zwiększenia pojemności retencyjnej na cieku Bogdanka, poprawiły zdolność samooczyszczania wód oraz stabilizacji poziomu wód gruntowych.

sieci społecznościowe