W ramach współpracy finansowej organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu Miasta Poznania (poprzez otwarte konkursy ofert lub w formie tzw. "małego grantu" ).

Pełnomocniczka Prezydenta ds. polityki równościowej przygotowuje zadania do zlecania organizacją pozarządowym w obszarze upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Aktualne konkursy:

http://bip.poznan.pl/public/bip/news.html?co=print&instance=1056〈=pl∨_id=32&id=134648


AKTUALNE KONKURSY

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem na wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej