POJĘCIOWNIK RÓWNOŚCIOWY

Opracowany przez Zespół ds. polityki równości i róznorodności "Pojęciownik równościowy" to rodzaj praktycznego słowniczka. Zbiera i wyjaśnia podstawowe pojęcia, które warto znać i określenia, których warto używać, jeśli chcemy mówić i pisać językiem szacunku. Każde z haseł jest też inspiracją do pogłębiania informacji w aktach prawnych i tematycznych poradnikach. Pojęciownik może służyć osobom pracującym w obszarach administracji publicznej, edukacji i biznesu, działającym społecznie, polityczkom i politykom oraz wszystkim, którzy widzą potrzebę kształtowania rzeczywistości w taki sposób, aby każda osoba czuła się ważna i bezpieczna.

"Pojęciownik równościowy" powstał jako efekt wspólnej pracy zespołu osób zaangażowanych w idee równościowe, stąd różnorodność stylu i objętości haseł. Zachęcamy wszystkich do świadomego włączania w nurt komunikacji również tych pojęć, które wydają się nowe i obce. Warto je oswajać, jak to robimy z innymi elementami języka, a z czasem będą brzmieć naturalnie i znajomo.

"Pojęciownik równościowy" jest projektem otwartym i żywym, jak sam język. Przybliża te pojęcia, które dzisiaj mają wpływ na nas i na innych ludzi. Podpowiada, jakiego języka warto używać tu i teraz, aby zapobiegać dyskryminacji. Opublikowany w formie aktywnego dokumentu pdf pozwala swobodnie wyszukiwać potrzebne definicje słów i pojęć.  Zakładamy, że będzie rozwijany i aktualizowany, aby nadążał za potrzebami relacji międzyludzkich i bogactwem języka.

Zapraszamy do dzielenia się uwagami oraz nadsyłania propozycji uzupełnienia "Pojeciownika" w kolejnej jego edycji na adres: rownosc@um.poznan.pl 

Załączniki


RAPORT z badania problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację w Poznaniu, grudzień 2020 r.

Spis treści:

 1. Założenia ogólne badania

2.  Metodologia badania, typy respondentów, próba badawcza

3.  Problemy badawcze

4.  Realizacja badania

5.  Najważniesze obserwacje i wnioski

6.  Najważniejsze obserwacje - badania jakościowe

7.  Wyniki badań

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej